Nieuwe gebruiker

Registreer gebruikersnaam en wachtwoord

Alle velden met * moeten gevuld worden (*)

Gebruikersnaam: * Kies een sterk wachtwoord,
van ten minste acht tekens en een
combinatie van hoofdletters,
kleine letters,
minstens één cijfer
en minstens één speciaal teken.:
* Wachtwoord herhalen: *

Privacybeleid

Saxion Hogeschool hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van uw privacy.

Door het versturen van het sollicitatieformulier geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in onze recruitmentdatabase. Houd er rekening mee dat u moet toestemmen om uw sollicitatie te kunnen voortzetten, zonder uw toestemming is het helaas niet mogelijk om uw sollicitatie in behandeling te nemen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wij zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken voor werving- en selectie doeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens direct verwijderen uit onze database zodra u ons daarom verzoekt. Hiervoor en voor andere vragen betreffende het Privacy Statement kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: recruitment@saxion.nl

Uw gegevens worden maximaal 6 maanden in onze database bewaard.

  Privacy Statement accepteren *