Academie Pedagogiek & Onderwijs
< Terug naar lijst

Opleidingsdocent taaldidactiek Engels in het basisonderwijs

Solliciteren

Ben jij de opleidingsdocent die samen met docenten van het paboteam, onze studenten tot inspirerende, betrokken en vernieuwende leraren basisonderwijs opleidt? Deze opleidingsdocent heeft vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en een eigen visie op het vak Engels in relatie tot het basisonderwijs. Naast je vakdocentschap onderhoud je contacten met basisscholen waar studenten stage lopen. 

Parttime
0,2 fte= 1dag per week

Ben je:

 • deskundig op het gebied van Engels en bekend met de didactiek in het primair en/of voortgezet onderwijs;
 • ervaren in het geven van lessen Engels in primair en/of voortgezet onderwijs;
 • iemand met uitstekende pedagogische en didactische vaardigheden;
 • zowel schriftelijk als mondeling zeer uitdrukkingsvaardig, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • een inspirator voor anderen en sta je open voor onderwijsvernieuwingen?

En heb je:

 • ervaring in het geven van skills en met name speaking skills;
 • ervaring in het coachen van studenten in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling;
 • een afgeronde masteropleiding met een deskundigheid op het gebied van de Engelse taal;
 • kennis van de algemene taalverwervingsdidactiek;
 • affiniteit/ervaring met het ontwerpen, implementeren en evalueren van het onderwijsprogramma Engels in samenwerking met collega's?

Dan ga je:

 • onderwijs in het vakgebied Engels en didactiek Engels verzorgen aan pabostudenten;
 • pabostudenten begeleiden in de praktijk c.q. relaties onderhouden met basisscholen waar studenten stage lopen;
 • de studieloopbaan van studenten begeleiden;
 • mede gestalte geven aan de vernieuwingen in het pabocurriculum;
 • een rol vervullen bij nascholing op het gebied van professionalisering in het primair onderwijs.

Je nieuwe werkomgeving
In een wereld die steeds slimmer wordt en dagelijks verandert door technologische ontwikkelingen en innovaties, stelt hogeschool Saxion de vraag: hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk onze bijdrage aan leveren? Nu en in de toekomst. 
Bij Saxion geloven we dat we voor de wereld van morgen samen anders moeten leren, denken én doen. Living Technology is hierbij onze focus.  Voor ons draait het om de vraag wat technologische innovaties betekenen en kunnen bijdragen aan de mens, de samenleving en aan onze aarde. Dat begint bij de manier waarop we kennis en technologie kunnen verbinden.

Saxion biedt toekomstgericht en flexibel onderwijs. Voorbereid op de vragen van morgen en afgestemd op ieders persoonlijke talenten en capaciteiten. We leren onze studenten om met een brede blik naar maatschappelijke vraagstukken te kijken en hiervoor praktische oplossingen te bedenken.
Hier horen enthousiaste, samenwerkingsgerichte medewerkers bij die durven mee te bewegen met de veranderende wereld en die onderwijs en ondersteuning aan onze studenten continu blijven verbeteren.
We zijn een open organisatie met en voor talent. Interactie met de wereld om ons heen kan alleen vormgegeven worden in een open cultuur. Saxion wil een organisatie zijn gericht op talentontwikkeling en kennisdelen en waar iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn.

Onderzoek met impact
Vragen uit de samenleving vormen de basis voor ons praktijkgericht onderzoek.
We verbinden studenten met onderzoekers en experts uit het werkveld. Samen werken we aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Concrete oplossingen, waarmee bedrijven en organisaties direct een stap verder kunnen zetten en we samen onze toekomst vormgeven.

Onze regio is de plek waar we trots op zijn en waarmee we onszelf verbonden voelen. Al kijken we ook over onze landgrenzen heen. We stimuleren het ondernemerschap van onze studenten en brengen kennis en innovatiekracht naar de praktijk. Met het bedrijfsleven en onze partners, versterken we onze regio.

Academie Pedagogiek en Onderwijs
De Academie verzorgt de opleidingen Leraar basisonderwijs (pabo), een associate degree Pedagogisch Educatief Professional, verkorte opleidingen tweedegraads (in samenwerking met Saxion Next) en diverse masteropleidingen in zowel Deventer als Enschede. Daarnaast vinden nascholing en advieswerkzaamheden plaats. Tevens zijn er lectoraten op het gebied van wetenschap & technologie, gedrags- en leerproblemen, vernieuwingsonderwijs en Innovatief en Effectief Onderwijs.

Teamsamenstelling 
De opleiding Leraar basisonderwijs (pabo) bestaat uit 2 directieleden (directeur en 1onderwijsmanager), een aantal teamleiders die de verschillende onderwijsteams aansturen. Bij de APO waar de lerarenopleiding basisonderwijs onder valt werken ongeveer 180 medewerkers.

Wat bieden wij?
Wij bieden een boeiende functie waarin je zelfstandig te werk gaat in een maatschappelijk relevante en dynamische organisatie. Er is volop ruimte voor initiatieven en ontwikkeling. Je krijgt een tijdelijke aanstelling als Docent/onderzoeker 1. De functie is aanvankelijk voor de duur van een jaar, maar met de intentie deze – bij goed functioneren – te verlengen. Je salaris is, afhankelijk van je kennis en ervaring, maximaal € 5.026,85 (schaal 11 - cao-hbo) bij een volledige werkweek. Daarnaast ontvang je 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3%, mogelijkheden voor een ruim aantal vakantiedagen en uitstekende faciliteiten om thuis te werken. Ook heb je de mogelijkheid om jezelf zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen door het volgen van interne en/of externe trainingen of opleidingen. Saxion streeft naar diversiteit in de samenstelling van haar medewerkersteams.    

Is dit jouw baan?
Solliciteer dan snel! Dit kan tot en met 21 juni 2021 via het formulier achter de sollicitatiebutton. Afhankelijk van de situatie en regelgeving op dat moment vinden de gesprekken fysiek of online plaats m.b.v. Microsoft Teams.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern open. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Wil je meer informatie over de functie?
Dan kun je terecht bij mevr. E. Nijhuis, telefoon: 06 2393 0122.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacaturetekst stellen we niet op prijs.

Regio:

Overijssel

Werkuren:

Parttime

Sluitingsdatum:

21-06-2021

Locatie:

Enschede

Contactpersonen:

Else Nijhuis
mobiel: +31 6 23930122

Company homepage:

http://www.saxion.nl
Terug naar boven